Obehöriga äga ej tillträde Besökare hänvisas till kontoret

0 kr exkl. moms

Information

Skylt med piktogram. "Obehöriga äga ej tillträde Besökare hänvisas till kontoret". Formen och färgerna överensstämmer med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete, AFS 2008:13.
Egen text kan anges.