Rökning förbjuden enligt lag

0 kr exkl. moms

Information

Skylt med piktogram. "Rökning förbjuden enligt lag". Formen och färgerna överensstämmer med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete, AFS 2008:13.
Egen text kan anges.